NGUYỄN VĂN HIỆP - CHI HỘI PHÓ

NGUYỄN VĂN HIỆP - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN VĂN HIỆP                         Giới tính: Nam                Bút Danh: Thái Hiệp

- Sinh ngày, tháng, năm: 7/9/1977                                                    

- Quê quán: Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhà Văn Hóa Thanh Niên

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đảng viên, Trưởng phòng VHNT & TT NHV TN TP.HCM                                                                                    

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 15/05/2007

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1.Hành trình vì biên đảo quê hương

 

2.Thành phố niềm tin

3.Tự hào Kiểm sát viên nhân dân

4. Dưới mái trường thân thương

5. Lời chào bình minh

6. Tự hào Bình Phước của ta

7. Công trình: Trại sáng tác ca khúc viết về Hải quân nhân dân Việt Nam đơn vị Lữ đoàn

Ca khúc

 

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Công trình dự án hoàn thành năm 2019 

Tác giả

 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Đồng tác giả

 

Đồng tác giả của dự án

 

  Giải B - CVĐ sáng tác về biển đảo quê hương do Ban Tuyên giáo TW- Tw Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam;Quân Chủng Hải Quân và Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng

   Giải I Liên hoan tiếng hát Sinh viên Việt Nam 2014

   Giải III Liên hoan nghệ thuật Quần chúng Ngành Kiểm sát toàn quốc

   Giải II Liên hoan nghệ thuật ngành Kiểm sát toàn quốc

   Giải III Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành Dệt may Việt Nam

   Giải II - do Tỉnh Đoàn Bình Phước trao tặng

   Giải A thưởng về Công trình, dự án về tuyên truyền biển đảo giai đoạn 10 năm (2010-2020) do Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức.

 

2010

2015

2000

2002

2001

2003

 

2020