NGUYỄN XUÂN NGHĨA

NGUYỄN XUÂN NGHĨA

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: XUÂN NGHĨA                   Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/9/1975                                                  

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Lammy Media Studio

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đảng viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ Đại học – Chức vụ hiện tại: Quản lý

- Tác phẩm: Hãy đến với con người Việt Nam tôi, Nơi ấy là Trường Sa, Bài ca kỷ niệm hồng, Mãi là người thanh niên Việt Nam

- Ngày kết nạp vào Hội: 2001

- Thuộc Chi hội: 3

 

Thông tin:

https://www.nhacsixuannghia.com/