NHẠC SĨ HUỲNH CÔNG BÁ - ỦY VIÊN

NHẠC SĨ HUỲNH CÔNG BÁ - ỦY VIÊN
  1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HUỲNH CÔNG BÁ                             Giới tính:     Nam                               Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm:  02/8/1953                  

- Quê quán: Bến Tre

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Âm nhạc, nhiếp ảnh

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Cử nhân âm nhạc, cử nhân ngành xã hội học, đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày kết nạp vào Hội: 2008

- Thuộc Chi hội: 01

 

2. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Số TT

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 

Thể loại

Là tác giả

hoặc

là đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư…

Thời gian công bố

1

Thanh niên đi lên

Ca khúc

Tác giả

Giải 2 – Đại hội Đoàn TNCS lần 9

2012

2

Long Điền khúc tình ca

Ca khúc

Tác giả

Giải nhì -  cuộc thi sáng tác ca khúc Long Điền

2013

3

Công an Tiền Giang

Ca khúc

Tác giả

Giải 3 – cuộc thi sáng tác công an Tiền Giang

2013

4

Đêm Vị Thanh

Ca khúc

Tác giả

Giải 3 – Cuộc thi sáng tác ca khúc ngày thành lập tỉnh Hậu Giang

2013

5

Công nhân, Công đoàn Thành phố trên chặng đường mới

Ca khúc

Tác giả

Giải KK –  Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh

2020