NSƯT NGUYỄN THỊ HẢI PHƯỢNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT NGUYỄN THỊ HẢI  PHƯỢNG        Giới tính:  Nữ                          

- Sinh ngày, tháng, năm: 14/11/1969                                                

- Quê quán: Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhạc viện thành phố HỒ Chí Minh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ, Giảng viên âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Nghệ sĩ ưu tú

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Dân tộc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:     

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Bóng rỗi và Chặp Địa nàng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam Bộ

2. Bóng rỗi và Chặp Địa nàng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam Bộ

3. Tài năng trẻ đàn Tranh

Công trình nghiên cứu

sách

Biểu diễn

 

Tác giả

Tác giả 

2016 do Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam cấp

Hội văn nghệ dân gian, NXB Mỹ thuật, Hà Nội

2016

2017

1992