NSƯT NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

NSƯT NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN          Giới tính:  Nữ                           

- Sinh ngày, tháng, năm: 13/8/1960                                                  

- Quê quán: Hảỉ Phòng

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  HAN TP.HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): PCT. HAN TP.HCM, CT. Công đoàn LHVHMT TP.HCM

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Nghệ sĩ ưu tú

- Ngày kết nạp vào Hội: 2004

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

- Giải 3 dân ca chuyên nghiệp Toàn quốc (Đơn ca - 1981).
- HCV hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc ( Đơn ca, 1983, 1985, 1986, 1990, 1988).
- Huy chương vàng Festivall thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 13 tại Triều Tiên (Đơn ca - 1989).
- 02 Diplowa - Liên hoan nghệ thuật quốc tế (Đơn ca, 1991 - 1993).
- Huân chương lao động hạng 3.