NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH

NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH        Giới tính:  Nữ                           Bút Danh:  Kim Khánh

- Sinh ngày, tháng, năm: 11/3/1957                                                  

- Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân thanh nhác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Nghệ sĩ ưu tú

- Ngày kết nạp vào Hội: 1982

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:         

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Em thêu hình đất nước

2. Đêm trên chốt

3. Sao anh không kể

4. Cây đàn Guitar của Đại đội 3

5. Ngọn lửa không bao giờ tắt

6. Tình anh

7. Lời Bác

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Trương Ngọc Toán

Lê Khiêm

NS Hoàng Hiệp

Xuân Hồng

Tăng Minh Thành

Tôn Thất Lập

Trí Thanh

HCV Toàn quốc

HCV Toàn quốc

HCV Toàn quốc

HCV Toàn quốc

HCB Toàn quốc

HCB Toàn quốc

HCB Toàn quốc

1981

1982

1984

1985

1986

1987

1989