PHẠM HOÀI KHÔI

PHẠM HOÀI KHÔI

- Họ tên: PHẠM HOÀI KHÔI                             Giới tính: Nam                                             Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 22/02/1966                                           

- Địa chỉ thường trú: 11 đường 16 KDC Khang Điền, P. Phước Long B, Quận 9                                       

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 1