PHẠM HỮU TÂM

PHẠM HỮU TÂM

- Họ tên: PHẠM HỮU TÂM                               Giới tính: Nam                                             Bút Danh: Hữu Tâm

- Sinh ngày, tháng, năm: 03/05/1961                                           

- Địa chỉ thường trú: K3, 06 C/c Docklomon Saigon, P. Tân Phú, Quận 7                                        

- Quê quán: Bình Dương

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 1