PHẠM QUANG VINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHẠM QUANG VINH                        Giới tính: Nam                Bút Danh:  Phạm Nguyễn

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/7/1962                                                  

- Quê quán: Ninh Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 25/6/2008

- Thuộc Chi hội: 5

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:     

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Bao la tình mẹ

Ca khúc

Tác giả

Giải khuyến khích - Cuộc thi về gia đình TPHCM

2009