PHẠM THỊ YẾN

PHẠM THỊ YẾN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHẠM THỊ YẾN                                 Giới tính: Nữ                  Bút Danh: Quế An

- Sinh ngày, tháng, năm: 2/4/1963                                                    

- Quê quán: Thôn Phương Danh, xã Đập Đá, thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp VHNT

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2005

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:         

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Sông và quê tôi – Tuyển tập tác phẩm thơ, nhạc, ảnh nghệ thuật

Ca khúc

 

Tác giả

Đạt giải khuyến khích trong cuộc vận động sáng tác thơ – nhạc – ảnh về quận 2

2010