PHẠM THƯ SINH

PHẠM THƯ SINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHẠM THƯ SINH                              Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/10/1964                                                

- Quê quán: Đà Nẵng

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  TT Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ - VTV9

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Nhạc Viện TPHCM

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Cử nhân Nghệ thuật

- Ngày kết nạp vào Hội: 1996

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:  

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Vũ khúc 30/4

2. Bài ca M’Nông

3. Đẹp mãi thôn vườn trầu

4. Rồi có một ngày

5. Tân Nhật ngày nắng mới

6. Ký ức Mậu Thân

7. Mộc

8. Đêm Lam vong huyền Diệu

9. Về lại đây

10. Em 16

Giao hưởng thơ

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Giao hưởng thơ

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc thiều nhi 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Giải C - Giải thưởng Hội âm nhạc TPHCM

Giải KK - Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Hội âm nhạc TPHCM đầu tư viết về Nông thôn mới

Hội âm nhạc TPHCM đầu tư viết về An toàn giao thông

Liên Hiệpn các Hội VHNT - TPHCM đầu tư viết về nông thôn mới

Giải C - Hội âm nhạc TPHCM

Giải KK - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Hội âm nhạc TPHCM đầu tư sáng tác về Bác Hồ

Hội âm nhạc TPHCM đầu tư sáng tác về tình hữu nghị Việt Lào

Hội Âm nhạc TPHCM đầu tư sáng tác về quê hương

Hội âm nhạc TPHCM đầu tư sáng tác về thiếu nhi

1995

 

 

2014

2017

 

2018

2011