PHẠM VŨ HẢI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHẠM VŨ  HẢI                                  Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 6/11/1969                                                  

- Quê quán: Thái Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Đội quân nhạc Quân khu 7

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc