PHAN ANH DŨNG - CHI HỘI PHÓ

PHAN ANH DŨNG - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHAN ANH DŨNG                             Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 16/8/1958                                                  

- Quê quán: Đại Hưng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH quản lý Văn hóa khoa âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Cử nhân

- Ngày kết nạp vào Hội: 1999

- Thuộc Chi hội: 2

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Là tác giả

hoặc

là đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Chuyện Mẹ Sa Nghe

2. Về thăm Điện Biên quê em

 

3. Đồng tháp quê em,

 

4. Buýt Buýt Sài Gòn

 

 

Ca khúc

Ca khúc

 

Ca khúc

 

Ca khúc

 

 

Tác giả

Tác giả

 

Tác giả

 

Tác giả

 

 

Giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc Tỉnh Tây Ninh.

Giải Khuyến khích, cuộc thi sáng tác ca khúc viết về “Điện Biên hôm qua - Điện Biên hôm nay” do Sở VHTT TP. HCM  & Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Giải KK  sáng tác ca khúc do Hội văn học nghệ thuật Tỉnh Đồng Tháp phát động.

Giải Ba cuộc thi sang tác về công nhân lao động do Nhà Văn Hóa Lao Động tổ chức.

 

 

1995

2004

 

2005

2006