PHAN MINH PHỤNG

PHAN MINH PHỤNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHAN MINH PHỤNG                        Giới tính:  Nam                       

- Sinh ngày, tháng, năm: 29/10/1975                                                

- Quê quán: Đồng Tháp

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Thanh nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Tiến sĩ

- Ngày kết nạp vào Hội: 9/5/2011

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:     

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát HSSV Toàn quốc 1996

2. Huy Chương vàng Liên hoan Giọng hát hay CNVCLĐ Toàn quốc năm 1998

3. Giải Tư – Tiếng hát Truyền hình TP.HCM

5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ca nhạc tại TP.HCM

6. Bảo

Đơn ca

Đơn ca

Đơn ca

Đề tài NCKH cấp Thành phố

Đề tài nNCK cấp Thành phố

Ca khúc

Đơn ca

Đơn ca

Đơn ca

Chủ nhiệm

đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Tác giả ca khúc

Bộ VH&TT

Bộ VH&TT

Đài Truyền hình TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Công đoàn Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

1996

1998

1999

2005

2013

2015