PHAN THÀNH ĐẠT

PHAN THÀNH ĐẠT

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHAN THÀNH ĐẠT                          Giới tính: Nam                Bút Danh: Phan An

- Sinh ngày, tháng, năm: 25/6/1980                                                  

- Quê quán: Hà Nam

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 8/6/2018

- Thuộc Chi hội: 4