PHÙNG THỊ THÌN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHÙNG THỊ THÌN                             Giới tính: Nữ                  Bút Danh: Hà Anna

- Sinh ngày, tháng, năm: 16/04/1989                                                

- Quê quán: Hà Tĩnh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường TH Lê Văn Thọ

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2015

- Thuộc Chi hội: 4