TẠ ĐÌNH NGÔN

TẠ ĐÌNH NGÔN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TẠ ĐÌNH NGÔN                                 Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 20/8/1955                                                  

- Quê quán: Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Tổng Cty xây dựng Dầu khí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 15/7/2014

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Mẹ của chúng ta

2. Bình Dương hôm nay

Ca khúc

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Hãng Karaoke Ariang, Sở VHTT&DL, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương

2009

2018