TĂNG TRƯỜNG AN

TĂNG TRƯỜNG AN

- Họ tên: TĂNG TRƯỜNG AN                           Giới tính: Nam                                             Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 13/06/1990                           

- Địa chỉ thường trú: 15 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận                                            

- Quê quán: TP. HCM

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

- Số điện thoại, địa chỉ email: Truongantang@gmail.com