Toàn cảnh âm nhạc

Khi các nhạc sĩ vào cuộc

Khi các nhạc sĩ vào cuộc

10-06-2016
Lần đầu tiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh đã kết hợp với Hội Âm nhạc TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM mở cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân cuộc Bầu cử Quốc Hội khóa XIII và Hội Đồng Nhân dân các cấp,...