TÔN THẤT LẬP

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TÔN THẤT LẬP                                 Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 25/02/1942                                                

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Nghệ thuật học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Tình yêu mãi mãi

2. Nha Trang

3. Trị an âm vang mùa xuân

4. Hát cho dân tôi nghe

5. Viên gạch hồng trên ngõ Compoint

Ca khúc 

Tác giả

Giải thưởng hàng năm - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải thưởng hàng năm - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải thưởng đặc biệt của Tỉnh Đồng Nai

Giải thưởng Hoàng Mai Lưu

Bằng khen BTG TW