TRẦN BÁ BỬU

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN BÁ  BỬU                                  Giới tính: Nam                Bút Danh: Hoàng Bửu

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/01/1943                                                

- Quê quán: Cần Thơ

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Biên tập viên âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1996

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 

Thể loại

Là tác giả

hoặc

là đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Cỏ xanh

2. Thầm mơ

3. Khúc hát yêu đời

4. Điện thoại

5. Người em gái Văn Khoa

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Do TT băng nhạc Audio sản xuất và phát hành

Từ 1980

đến 1990