TRẦN ĐÔNG KHÊ

TRẦN ĐÔNG  KHÊ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN ĐÔNG  KHÊ                           Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/11/1956                                                

- Quê quán: Cần Thơ

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2016

- Thuộc Chi hội: 3