TRẦN DUY LINH

TRẦN DUY LINH

- Họ tên: TRẦN DUY LINH                                Giới tính: Nam                                               Bút Danh: Duy Linh

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/11/1983                                  

- Địa chỉ thường trú: 58B Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7                                                

- Quê quán: Bình Thuận

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giảng viên thanh nhạc

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

- Số điện thoại, địa chỉ email: Duylinhnv@gmail.com