TRẦN MAI VỸ

TRẦN MAI  VỸ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN MAI  VỸ                                  Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 24/11/1972                                                

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Âm nhạc – Chuyên ngành sáo trúc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Dân tộc