TRẦN NGỌC THANH TRÚC

TRẦN NGỌC THANH TRÚC

- Họ tên: TRẦN NGỌC THANH TRÚC             Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Thanh Trúc

- Sinh ngày, tháng, năm: 06/07/1990                                        

- Địa chỉ thường trú: 27A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận                                              

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giảng viên thanh nhạc

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

- Số điện thoại, địa chỉ email: Thanhtruc0374@gmail.com