TRẦN QUÝ MÙI

. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN QUÝ  MÙI                               Giới tính:  Nam                      

- Sinh ngày, tháng, năm: 24/7/1943                                                  

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc