TRẦN THANH HÀ

TRẦN THANH HÀ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN THANH HÀ                             Giới tính: Nam                Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 1959                                                 

- Quê quán: Hà Nam

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 2