TRẦN THANH NGA

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN THANH NGA                          Giới tính: Nữ                  Bút Danh: Trần Thanh Nga

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/01/1961                                                

- Quê quán: Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH sáng tác, Củ nhân Nghệ thuật âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1995

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Vọng khúc biển

2. Ngày hai mươi tuổi

3. Ca ba dệt mùa xuân

Thơ: Đào Phong Lan

Thơ: Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả

 

Giải thưởng HAN TP.HCM

Giải thưởng Thanh niên xung phong

Huy chương bạc

Hội diễn ngành dệt Toàn quốc (1989)