TRẦN THANH TRUNG

TRẦN THANH TRUNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN THANH TRUNG                    Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 7/9/1958                                                    

- Quê quán: Thừa Thiên, Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ nghệ thuật

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): NSUT

- Ngày kết nạp vào Hội: 12/3/1997

- Thuộc Chi hội: Lý luận