TRẦN THỊ ANH THƯ

TRẦN THỊ ANH THƯ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN THỊ ANH THƯ                       Giới tính: Nữ                  

- Sinh ngày, tháng, năm: 19/03/1989                                                

- Quê quán: Bến Tre

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  TTVH - Điện Ảnh Tỉnh Bến Tre

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Viên chức              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Âm Nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2016

- Thuộc Chi hội: 4