TRẦN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ HẠNH

- Họ tên: TRẦN THỊ HẠNH                               Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Hạnh Trần

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/04/1979                                       

- Địa chỉ thường trú: 34/64 - 66 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11                                       

- Quê quán: Hưng Yên

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giám đốc

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 6

- Số điện thoại, địa chỉ email: hanhhtpetro@gmail.com