TRẦN VĂN TÂM

TRẦN VĂN TÂM

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN VĂN TÂM                               Giới tính: Nam                Bút Danh: Trần Tâm

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/5/1961                                                  

- Quê quán: TP Thủ Đức

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1997

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Con đường vàng

2. Cảm xúc quê hương

Ca khúc

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Giải 3 - Sáng tác về Thủ Đức

Giải Khuyến khích - Sáng tác về Thủ Đức

1998

2000