TRỊNH BẢO BÀNG - ỦY VIÊN

TRỊNH BẢO BÀNG - ỦY VIÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRỊNH BẢO BÀNG                           Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 03/5/1979                                                      

- Quê quán: Quảng Đông TQ

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Sáng tác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 4

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 2

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 

Thể loại

Là tác giả

hoặc

là đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Nhớ Mãi Lời Dạy Của Bác

 

 

 

2. Nhớ Mãi Lời Dạy Của Bác

 

 

3. Mười Tám Đời Vua Hùng

 

4. Đất Nước Tôi Hôm Nay

 

Ca khúc

 

 

 

Ca khúc

 

 

Ca khúc

 

Ca khúc

 

Tác giả

 

 

 

Tác giả

 

 

Tác giả

 

Tác giả

 

  - Cộng tác Trung tân văn hóa quận 6 – Đã tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác quảng bá Tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đợt 1 giai đoạn 2015 - 2020.

  - Hội thi quảng bá, sáng tác văn học nghệ thuật báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề “ Tình Bác sáng đời ta” năm 2018.

 - Giải thưởng văn học nghệ thuật các DTTS Thành Phố  Hồ Chí Minh năm 2018.

  - Giải thưởng văn học nghệ thuật các DTTS Thành Phố  Hồ Chí Minh năm 2019.

 

Ngày 21/12/2018

 

 

Ngày 21/12/2018