TRƯƠNG ANH

TRƯƠNG ANH

- Họ tên: TRƯƠNG ANH                                    Giới tính: Nam                                          Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 17/04/1969                                         

- Địa chỉ thường trú: 1A Astoria, 383 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức                                         

- Quê quán: Bắc Cạn

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): TTVH Thủ Đức

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Phó giám đốc

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Trung cấp Nhạc viện, cử nhân Đại học Văn hóa

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc

- Số điện thoại, địa chỉ email: Truonganhg2@gmail.com