TRƯƠNG TUYẾT MAI

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRƯƠNG TUYẾT MAI                     Giới tính: Nữ                  

- Sinh ngày, tháng, năm: 19/7/1943                                                  

- Quê quán: Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1975

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Nơi ấy điểm hẹn
2. Bài ca cho anh
3. Ru anh
4. Một nhành mai
5. Lời ru theo bước con
6. Vòng tay mẹ Hậu Giang
7. Đêm Thành phố ta nghe
8. Nghe tiếng mẹ ru
9. Tiếng gọi tử Pắc Bó
10. Tình ta với đất
11. Trường Sơn tóc dài
12. Những cánh buồm vượt sóng
13. Huế tình yêu của tôi

Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Hợp xướng
Ca khúc
Ca khúc
Thơ: Hải Như
Lời: Trần Dạ & Tác giả
Phỏng thơ: Trần Quang Đạo
Thơ: Trí Thanh
Lời: Lê Giang
Lời: Trần Nam Dân & Tác giả
Tác giả
Phỏng thơ: Viễn Phương
Thơ: Bùi Văn Bồng
Thơ: Cảnh Trà
Thơ: Nguyễn Hữu Quý
Lời: Minh Tuệ & Tác giả
Phỏng thơ: Đỗ Thị Thanh Bình

 

Giải thưởng - Hội nhạc sĩ Việt Nam
Giải thưởng - Hội nhạc sĩ Việt Nam
Giải thưởng - Hội nhạc sĩ Việt Nam
Giải thưởng - Bộ Quốc Phòng trao tặng
Giải thưởng - Bộ Quốc Phòng trao tặng
Giải thưởng - UBND tỉnh Hậu Giang trao tặng
Giải thưởng - UBND TP. HCM trao tặng
Giải thưởng - UBND TP. HCM trao tặng
Giải thưởng - HAN TP HCM trao tặng
Giải thưởng - HAN TP HCM trao tặng
Hội nhạc sĩ đầu tư
Hội nhạc sĩ đầu tư
Tặng thưởng - Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế

1994
1994
1994
1994
2000
2004
1982
1976
1982
1981
1981
2009
2000
2000