VÕ ĐẠI HOÀI PHÚC

VÕ ĐẠI HOÀI PHÚC

- Họ tên: VÕ ĐẠI HOÀI PHÚC                          Giới tính: Nam                                             Bút Danh: Võ Hoài Phúc

- Sinh ngày, tháng, năm: 07/12/1982                                      

- Địa chỉ thường trú: 229/23 Lê Quang Đinh P7 Quận Bình Thạnh                                         

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 31

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 4