VŨ ĐẠI DƯƠNG

VŨ ĐẠI DƯƠNG

- Họ tên: VŨ ĐẠI DƯƠNG                                 Giới tính: Nam                                             Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 14/10/1983                                    

- Địa chỉ thường trú: 190A Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8                                               

- Quê quán: Thái Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đại học Sài Gòn

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giảng viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ sáng tác âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 3