VŨ ĐÌNH ÂN

VŨ ĐÌNH ÂN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ ĐÌNH ÂN                                      Giới tính: Nam                Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 1956                                                 

- Quê quán: Trung Đông - Trực Ninh - Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Nhạc sĩ sáng tác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 2

- Ngày kết nạp vào Hội: 1995

- Thuộc Chi hội: 2