VŨ HẢI LONG

VŨ HẢI LONG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ HẢI LONG                                   Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 10/11/1960                                                

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Sáng tác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 12/11/2014

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:   

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Thơm hương tóc ướt

2. Ngất ngây miền Tây

3. Chim ơi đến nhé

4. Trăng cười

5. Long lanh ngày xanh

6. Hè xa

7. Thăm bạn chiều thu

8. Xứng danh anh hùng

Ca khúc

Ca khúc

Thiếu nhi

Thiếu nhi

Ca khúc

Tuổi hồng

Ca khúc

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả 

Đầu tư

Đầu tư

Giải B của năm (Giấy khen)

Đầu tư

Đầu tư

Đầu tư

Đầu tư

Giải nhất (Giấy khen)(Bộ tư lệnh Thành phố)

2015

2016

2017

2018

2018

2019

2017

2020