VŨ THÀNH TRUNG

VŨ THÀNH TRUNG

- Họ tên: VŨ THÀNH TRUNG                           Giới tính: Nam                                             Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/09/1991                                       

- Địa chỉ thường trú: P.818, T9 C/C Nguyễn Thái  Bình, Quận 1                                            

- Quê quán: Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sáng tác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 1