VŨ VĂN KHÔI

VŨ VĂN KHÔI

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ VĂN KHÔI                                   Giới tính: Nam                Bút Danh: Vũ Khôi

- Sinh ngày, tháng, năm: 1/3/1958                                                    

- Quê quán: Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2006

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Nỗi buồn Tô Thị

2. Tự hào mảnh đất quê tôi

3. Cho em ước mơ hồng

4. Về với yêu thương

5. Tết thật là vui

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc thiếu nhi 

Phổ thơ Hà Nam

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Giải 3 UBND Quận 6

Giải 4 UBND Quận Thủ Đức

Giải 4 Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em tỉnh Bình Dương

Giải 3 UBND Quận Thủ Đức

Giải đầu tư sáng tác HÂN TPHCM

1992

1999

2001

2002

2018