VY NHẬT TẢO

VY NHẬT  TẢO

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VY NHẬT  TẢO                                 Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 23/11/1956                                                

- Quê quán: Lâm Đồng

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1982

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Dàn dựng nhiều chương trình tham dự hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc

2. Bình minh nương rẩy

3. Huyền thoại Ganesa

4. Sức mạnh và niềm tin

5. Lửa thiêng Inưgar

6. Hòa quyện

7. Vui hội ngày mùa

8. Nhịp sống play chăm

9. Khát vọng

10. Khát vọng

11. Gia đình lính biển

12. Óng ánh tơ vàng

13. Âm vang nguồn cội

Biên tập,dàn dựng, hòa âm phối khí

Nhạc múa

Nhạc múa

Nhạc múa

Nhạc múa

Nhạc múa

Hòa tấu dân tộc

Nhạc múa

Nhạc múa

Nhạc múa

Nhạc múa

Nhạc múa

Hòa tấu dân tộc 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Huy chương vàng và bạc hội diễn CMN toàn quốc các năm 1986,1990,2000,2002,2005,2009,2012,2015,2020

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương bạc-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương bạc-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương bạc-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương bạc-Liên hoan ca múa nhạc CN

Huy chương vàng-Liên hoan ca múa nhạc CN

Giải nhất độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

2000

2000

2002

2009

2009

2009

2012

2002

2012

2015

2015

2020