16/04/201914:01

HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN 9 KHÓA VII

Sáng 5/12/2018 diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành tại phòng họp B Liên hệp các họi VHNT TP. Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM; Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ tịch thường trực kiêm Chánh Văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM, Nhạc sĩ Lê Văn Lộc, NS Vy Nhật Tảo, NS Đinh Trung Cẩn, NS Nguyễn Ngọc Thiện, NS Phan Hồng Sơn, NS Nguyễn Đức Trung, NSUT Hoàng Điệp, NSUT Trần Vương Thạch, NSUT Quỳnh Liên và Bân Điều Hành các Chi Hội.

Nội dung cuộc họp là thông báo đến hội viên đóng tiền ủng hộ các nhạc sĩ lão thành, thông qua dự thảo báo cáo năm, tích cực đẩy mạnh đầu ra của các tác phẩm. Các Chi hội đề xuất các hội viên hoạt động tích cực trong công tác chung của Hội. Ban Chấp hành thống nhất cao các đề xuất và các ý kiến đã nêu!