10/06/201616:20

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM " HỒ CHÍ MINH - NIỀM TIN SÁNG MÃI"


Ban điều hành website Hội Âm Nhạc TP Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu ca khúc "Hồ Chí Minh - Niềm Tin Sáng Mãi" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh. Đây là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh sáng tác về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" qua giọng hát của ca sĩ Nam Khánh.
BĐH