21/10/202214:42

HỘI NGHỊ BCH LẦN 8, NHIỆM KỲ (2020 - 2025)

Ngày 21/10/2022 Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Tp.HCM đã có buổi Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2020 – 2025). Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM - chủ trì buổi Hội nghị.

 

Tham dự buổi họp có PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM; NS Nguyễn Đức Trung – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. HCM; NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Tp.HCM; Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Ban Chấp hành; Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Ủy viên Ban Chấp hành; NSƯT Hoàng Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành; Nhạc sĩ Hoài An - Ủy viên Ban Chấp hành; Nhạc sĩ Lê Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành…

 

Zalo
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM báo cáo tình hình hoạt động.

 

Tại buổi họp, Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh thông qua báo cáo hoạt động 10 tháng đầu năm. Xin ý kiến Ban Chấp hành về việc tổ chức Lễ tổng kết năm 2022 cũng như phương hướng các nhiệm vụ cuối năm. Bên cạnh đó, Chi hội biểu diễn Thanh nhạc & Hợp xướng đề xuất xin bổ sung 2 thành viên vào Ban Điều hành là: Ca sĩ Phan Trung Hiếu và Phan Minh Phụng. Ban Chấp hành đồng ý đề xuất trên.

 

Zalo

 

Ban Chấp hành đã xét và bỏ phiếu kín 10 hồ sơ xin gia nhập Hội, trong đó có 1 hồ sơ không hợp lệ, 1 hồ sơ không đủ số phiếu quá bán, 08 hồ sơ còn lại được xét duyệt với tỷ lệ số phiếu quá bán.

Zalo

Hội nghị nhất trí biểu quyết các nội dung trong cuộc họp với tỷ lệ 100%.