10/06/201616:20

PHÓNG SỰ ẢNH HOẠT ĐÔNG 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI

Giới thiệu hình ảnh các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Hội Âm Nhạc TP. HỒ CHÍ MINH
***************
Ảnh:
   - NS Nguyễn Ngọc Thiện
   - NS Nguyễn Quang Vinh
         - NS Huỳnh Công Bá
         - NS Phan Lai Triều

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP
HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH HỌP BÁO
 HỘI THẢO KHOA HỌC
 ĐÊM CA NHẠC CHÀO MỪNG TẠI SÂN KHẤU CA NHẠC LAN ANH
CHỦ ĐỀ: "GIAI ĐIỆU 30 TUỔI"
Chương Trình Ca nhạc Thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh
Chủ đề: "Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ"

Chương trình ca nhạc trực tiếp Truyền hình HTV
Chủ đề: "Giai Điệu 30 Năm"
Tổng duyệt chương trình