18/05/202316:52

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05 NĂM LẦN THỨ BA (2018-2022)