06/11/202310:49

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC CỦA HỘI ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023