Thông báo

ĐÍNH CHÍNH

ĐÍNH CHÍNH

07-11-2016
Hội Âm nhạc TP.HCM đính chính
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ÂM NHẠC 2016!

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ÂM NHẠC 2016!

12-09-2016
   HỘI ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRUNG TÂM TỔ CHỨC BIỂU DIỄN    ********* THÔNG BÁO KHAI GIẢNG  LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ÂM NHẠC NĂM 2016   Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh chiêu sinh lớp BỒI...