10/06/201616:20

Đại Hội Chi Bộ Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2015 - 2017

Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại Phòng Họp Lầu 6 Hội Âm Nhạc, 81 Trần Quốc Thảo P.7, Q.3, Chi Bộ Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh tiến hành "Đại Hội Chi Bộ Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh Nhiệm Kỳ 2015 - 2017"
Đến tham dự Đại Hội có :
Đồng chí Trần Long Ẩn - Bí Thư Đảng Ủy Liên Hiệp Các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh
Đồng chí Hoàng Dũng - Phó Bí Thư Đảng Ủy Liên Hiệp Các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh
Đồng chí Phan Lai Triều - Chánh Văn phòng Đảng Ủy Liên Hiệp Các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh
Cùng các đồng chí trong Chi Bộ Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội tiến hành chào cờ khai mạc

Đại Hội Chi Bộ Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh Nhiệm Kỳ 2015 -2017 nhằm tổng kết đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được trong nhiềm kỳ qua và Chi bộ Hội đã đề ra phương hướng lãnh đạo Hội trong việc định hướng sáng tác, Giáo dục tư tưởng chính trị... trong nhiệm kỳ tới 2015 -2017.

Đ/c Nguyễn Quang Vinh đọc báo cáo Nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017

Chi bộ biểu quyết với sự nhất trí cao

Đ/c Hoàng Dũng - Phó Bí Thư Liên Hiệp Các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo

Trong Đại Hội, Chi Bộ cũng đã bầu ra cấp ủy Nhiệm kỳ 2015 -2017 gồm 3 đồng chí :
Đồng Chí Nguyễn Quang Vinh - Bí Thư 
Đồng Chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Bí Thư 
Đồng Chí Nguyễn Thị Bắc - Chi Ủy viên

Xin chúc mừng Cấp ủy mới Nhiệm Kỳ 2015 -2017, chúc mừng Đại Hội Chi Bộ Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp, xin chúc sức khỏe các đồng chí.Hình ảnh trong Đại hội chi bộ Hội Âm Nhạc

VP